GDPR LAGEN

DEN 25 MAJ BÖRJAR DEN NYA EU-FÖRORDNINGEN GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) ATT GÄLLA I SVERIGE.
GDPR REGLERAR HUR FÖRETAG SPARAR OCH HANTERAR PERSONUPPGIFTER.
VI PÅ QUOMODO SPARAR ENDAST NAMN, KONTAKTUPPGIFTER OCH KÖPHISTORIK PÅ VÅRA KUNDER MED ANLEDNING AV ATT KUNNA BISTÅ MED BÄSTA MÖJLIGA SERVICE.
VI ÄR VÄLDIGT MÅNA OM ATT DESSA UPPGIFTER SPARAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT, ANVÄNDS ENBART FÖR EGET BRUK OCH EJ LÄMNAS TILL ANNAN PART.
VÅRA KUNDER HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST KONTAKTA OSS OM DET INTE LÄNGRE ÖNSKAS ATT DERAS KUNDUPPGIFTER LAGRAS HOS OSS.
INAKTIVA KUNDUPPGIFTER RADERAS PER AUTOMATIK EFTER 2 ÅR.

Nyhetsarkiv